• american-doctor-barcelona

 


Informació corporativa

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Maria Diana McCarthy Betow l’informa que és titular del lloc web: www.americandoctorbarcelona.com. D'acord amb el que exigeix l'article 10 d’aquesta llei Llei, Maria Diana McCarthy Betow, notifica les següents dades: el titular d'aquesta pàgina web és Maria Diana McCarthy Betow, amb NIF/CIF: 37.653.817B. L'adreça de correu electrònic de contacte amb la casa és: 11932mmb@comb,cat.


Usuari i règim de responsabilitats

El fet de navegar per la web www.americandoctorbarcelona.com, accedint-hi o fent ús de la pàgina i de tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen, així com els serveis o continguts que a través de la pàgina es puguin obtenir, atorga la condició d'Usuari, per la qual cosa en navegar per la pàgina www.americandoctorbarcelona.com, s'accepten totes les condicions d'ús que s'hi estableixen sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal.
Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la conformitat de l’Usuari, preguem que no es faci ús del portal, ja que qualsevol ús que se’n fes, incloent els serveis i continguts que s’hi inclouen, implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.
La pàgina web de Maria Diana McCarthy Betow, proporciona informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a la veracitat i licitud de les informacions aportades per l'Usuari en els formularis emesos per Maria Diana McCarthy Betow per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts del web www.americandoctorbarcelona.com amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts o a qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la propietat del web pugui patir directa o indirectament com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del web i d'aquesta política de privadesa.
L’Usuari també es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies del web.


POLÍTICA DE PRIVADESA

 

1. Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Maria Diana McCarthy Betow no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l'Usuari a través dels enllaços establerts a www.americandoctorbarcelona.com i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

Maria Diana McCarthy Betow declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Maria Diana McCarthy Betow no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys que pugui patir l'Usuari a causa de la navegació per Internet.

Així mateix, Maria Diana McCarthy Betow no es responsabilitza dels danys o perjudicis en l’Usuari causats per fallades o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web mentre s’està prestant aquest servei o amb caràcter previ.

L'accés a la web: www.americandoctorbarcelona.com no implica l'obligació per part de la propietat de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. En tot cas, correspon a l'Usuari dotar-se d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Maria Diana McCarthy Betow no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.


2. Publicitat

La web www.americandoctorbarcelona.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

Maria Diana McCarthy Betow no serà responsable dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


3. Modificacions

Maria Diana McCarthy Betow es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts del lloc web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres disposicions posteriors.


4. Reserva de cookies

Maria Diana McCarthy Betow es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'Usuari pel seu lloc web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades, Maria Diana McCarthy Betow informa que les cookies s'associen a l'Usuari anònim ja el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el seu nom ni els seus cognoms.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s'instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir al lloc web de Maria Diana McCarthy Betow no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


5. Protecció de dades personal

De conformitat amb l'establert per la Llei Orgànica i el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, Maria Diana McCarthy Betow informa als usuaris del seu web que està obligada a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades mitjançant els formularis situats a la seva pàgina. Aquesta obligació continua fins i tot després d'haver finalitzat la relació comercial o contractual, i en cap cas es podran fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Els menors de 13 anys no poden prestar el seu consentiment per a que un establiment reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en el seu nom. Aquells establiments que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de Maria Diana McCarthy Betow amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Maria Diana McCarthy Betow informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés que permeten a l'Usuari del web conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina. En aquest cas, l’administrador haurà de contestar en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades.

Drets d’accés:

  • Dret de Rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació.
  • Dret d’Oposició: a través del qual podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades.
  • Dret de Supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives,
  • Dret de Limitació: pel qual pot sol·licitar que es posi límits al tractament de les seves dades quan hagi exercit el dret a la rectificació de les seves dades personals.
  • Dret de Portabilitat: A través del qual l'usuari pot obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web a fi de poder transmetre-les a altres serveis.

Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: Aribau, 215 Pral. 1ª, 08021 Barcelona. Correu electrònic: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre l’Usuari no comuniqui el contrari, s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’Usuari es compromet a notificar a Maria Diana McCarthy Betow qualsevol variació i que Maria Diana McCarthy Betow té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les dades de l’Usuari mitjançant el formulari de www.americandoctorbarcelona.com estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privadesa, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

Finalment, d’acord amb l'establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, Maria Diana McCarthy Betow demana el consentiment de l’Usuari per poder realitzar comunicacions publicitàries que Maria Diana McCarthy Betow consideri que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent. L’Usuari acceptarà o negarà aquest consentiment amb un check box obligatori al peu del formulari.


6. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del website pertanyen a Maria Diana McCarthy Betow. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de la pàgina web sense el consentiment explícit de Maria Diana McCarthy Betow.
Així mateix, Maria Diana McCarthy Betow es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.


7. Certificats de compliment LSSI-CE i protecció de dades

www.americandoctorbarcelona.com compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE.


8. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l'usuari i Maria Diana McCarthy Betow es regirà per la normativa espanyola vigent i seran els jutjats o tribunals competents de la zona els que decidiran sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i Maria Diana McCarthy Betow.